Top 5 # Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo 2.0 Fwd Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Kidzkream.com

Fwd Care Bảo Hiểm Miễn Đóng Phí

Gói bổ trợ bảo hiểm miễn đóng phí có 2 dạng: FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao, FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo.FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao – giải pháp hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng bảo hiểm, giúp bạn an tâm khi biết rằng không điều gì có thể ngăn bạn hoàn thành những dự định lớn trong đời. Hãy để FWD giúp bạn đảm bảo những kế hoạch ấy luôn được hoàn thành, kể cả khi điều chẳng may xảy đến.

Thông tin cần biết:

Tuổi tham gia: 18 – 65 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 70 tuổi

Đối tượng tham gia: BMBH và Người hôn phối của BMBH

Thời hạn bảo hiểm: Tối thiểu 5 năm và tối đa tới khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi (không vượt quá THHĐ của sản phẩm chính).

Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn bảo hiểm.

Không quy định thời gian sống (thời gian NĐBH còn sống kể từ ngày được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo)

Nét chính của sản phẩm FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao:

FWD thay Khách hàng đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai (bao gồm cả sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ đính kèm) khi Người được bảo hiểm mắc 1 trong 45 Bệnh hiểm nghèo hoặc Tử vong.

FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0 – giải pháp hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng bảo hiểm, giúp bạn an tâm trước rủi ro sức khỏe. Khi những lo nghĩ về tài chính đã được san sẻ, bạn tự tin vượt qua mọi thử thách.

Thông tin cần biết:

Tuổi tham gia: 18 – 65 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 70 tuổi

Đối tượng tham gia: BMBH và Người hôn phối của BMBH

Thời hạn bảo hiểm: Tối thiểu 5 năm và tối đa tới khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi (không vượt quá THHĐ của sản phẩm chính).

Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn bảo hiểm.

Không quy định thời gian sống (thời gian NĐBH còn sống kể từ ngày được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo)

Điều Khoản loại trừ áp dụng cho Bảo hiểm FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao, FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo:

Fwd Care Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo &Amp; Bảo Hiểm Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

Khi đã có kế hoạch bảo vệ sẵn sàng, ngay cả rủi ro bệnh hiểm nghèo cũng không thể khiến bạn chùn bước. Vững tin bứt phá mỗi ngày vì những lo nghĩ về tài chính đã có gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo FWD san sẻ

Luôn chủ động để tự tin bứt phá. Cuộc sống là hành trình với nhiều điều thú vị bên cạnh những thử thách bất ngờ. Khi đã có kế hoạch bảo vệ sẵn sàng, bạn thỏa sức tận hưởng trọn vẹn những điều tuyệt vời sắp tới.

FWD CARE Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo – giải pháp hỗ trợ tài chính bảo vệ nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu. Bạn hãy vững tin để bứt phá xa hơn mỗi ngày vì những lo nghĩ về tài chính đã được FWD san sẻ.

✷ Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi

✷ Tuổi tối đa khi kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 70 tuổi

➡️ Bảo vệ trước 80 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu

✔ Chi trả 50% Số tiền bảo hiểm đối với Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (33 bệnh).

✔ Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm đối với Bệnh hiểm nghèo (47 bệnh).

➡️ Bảo vệ nhiều lần trong suốt thời hạn hợp đồng

✔ Chi trả quyền lợi 2 lần cho 2 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu khác loại.

✔ Tiếp tục chi trả quyền lợi khi mắc Bệnh hiểm nghèo.

➡️ Gia tăng quyền lợi bảo vệ cho bệnh ung thư

Chi trả thêm 50% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp bệnh ung thư giai đoạn sau thuộc 1 trong các bệnh ung thư phổ biến theo giới tính:

👉 Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo FWD

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bất kỳ Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu nào thuộc danh sách Bệnh hiểm nghèo tại phụ lục phía dưới cùng . Công ty sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu.

Quyền lợi này sẽ được chi trả tối đa 2 lần với điều kiện Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần thứ 2. Khác Loại bệnh hiểm nghèo với Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu đã được Công ty chấp thuận chi trả trước đó.

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bất kỳ một Bệnh hiểm nghèo nào thuộc danh sách Bệnh hiểm nghèo tại Danh sách Bệnh hiểm nghèo đính kèm Quy tắc và Điều khoản phía bên dưới. Công ty FWD sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm.

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo thuộc cùng Loại bệnh hiểm nghèo đã được chi trả cho Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu, Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo sẽ trừ đi Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu đã chi trả trước đó.

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư giai đoạn sau thuộc danh sách Bệnh hiểm nghèo đính kèm Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bổ trợ này. Công ty sẽ chi trả thêm 20% Số tiền bảo hiểm khi Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo cho bệnh Ung thư giai đoạn sau theo Điều 1.2 được Công ty chấp thuận chi trả.

👉 Thủ tục làm FWD bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

📢 Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ nộp cho Công ty các giấy tờ để yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm tương ứng như sau:

◼️ Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã được điền thông tin đầy đủ và chính xác theo mẫu của Công ty; và

Trong trường hợp có bất đồng về kết quả chẩn đoán Bệnh hiểm nghèo. Công ty có quyền yêu cầu Người được bảo hiểm tiến hành xét nghiệm y khoa tại Bệnh viện độc lập theo thỏa t huận giữa Công ty và Bên mua bảo hiểm. Công ty và Bên mua bảo hiểm phải tuân theo kết quả cuối cùng này. Tất cả chi phí khám y khoa do Công ty yêu cầu trong trường hợp có bất đồng sẽ do Công ty chịu.

◼️ Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cần thông báo cho Công ty về sự kiện bảo hiểm ngay khi có thể.

◼️ Thời hạn nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tối đa là 12 tháng kể từ ngày Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo. Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng được Công ty chấp thuận.

◼️ Kể từ khi nhận hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ. Công ty có trách nhiệm xem xét, giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm trong thời hạn 30 ngày.

☑ Thông tin thêm & quy tắc, điều khoản bảo hiểm bệnh hiểm nghèo FWD

⏹ Tổng quyền lợi chi trả tối đa lên đến 150% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm mắc Bệnh hiểm nghèo,.

⏹ Tổng quyền lợi chi trả tối đa lên đến 200% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo là ung thư giai đoạn sau phổ biến theo giới tính.

⏹ Quy tắc và Điều kiện FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

👉 FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Trên hành trình hướng tới những dự định & ấp ủ cho tương lai. Bạn sẽ không bao giờ ngừng lại & luôn luôn nỗ lực để bứt phá. Hãy để công ty bảo hiểm FWD giúp bạn đảm bảo chặng đường phía trước, không bị gián đoạn ngay cả khi rủi ro xảy tới.

FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo - giải pháp hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng bảo hiểm. Giúp bạn có thể an tâm trước những rủi ro cho sức khỏe. Khi những lo nghĩ về tài chính đã được san sẻ, bạn tự tin vượt qua mọi thử thách. FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo - Thêm san sẻ, thêm an tâm sống đầy.

✷ Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi - 65 tuổi

✷ Tuổi tối đa kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 70 tuổi

FWD thay Khách hàng đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai. Khi Người được bảo hiểm mắc 1 trong 45 Bệnh hiểm nghèo.

✲ Có nên mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo? ✲ Nên hay không nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Có Nên Mua Bảo Hiểm Ung Thư, Bệnh Hiểm Nghèo Của Fwd?

Các bệnh như ung thư, tiểu đường, tai biến mạch máu não … là những căn bệnh hiểm nghèo thường gặp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố Việt Nam đứng thứ 78/172 quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư nhiều nhất. Một thống kê được công bố, tỷ lệ tử vong do bệnh hiểm nghèo cao hơn 16 lần so với tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông và ung thư chiếm 25% trong số đó.

Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của y học thì khả năng điều trị các bệnh hiểm nghèo ngày càng tăng, ngay cả những bệnh thời gian trước được xem là “nan y”. Tuy nhiên, điều đáng lo lắng là chi phí điều trị cho các bệnh hiểm nghèo, nhất là ung thư thường rất cao, vượt quá khả năng của nhiều gia đình Việt Nam với mức thu nhập như hiện nay. Đây là một thực tế khiến cho các bệnh nhân và gia đình không thể tiếp tục việc điều trị.

Việc mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo được xem là việc làm đúng đắn để bảo vệ bạn và gia đình mình. Các gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của các công ty bảo hiểm nhân thọ trong vài năm trở lại đây đã thật sự là nguồn hỗ trợ tài chính rất lớn cho các bệnh nhân trong quá trình điều trị bệnh hiểm nghèo.

FWD Bảo hiểm ung thư là gì?

FWD Bảo hiểm ung thư là loại hình bảo hiểm mới được phát triển bởi công ty bảo hiểm FWD. Là giải pháp hỗ trợ tài chính kịp thời khi bạn bị mắc bệnh ung thư. Được chi trả toàn bộ số tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng khi phát hiện ung thư. Bảo hiểm bệnh ung thư ở bất cứ giai đoạn nào. Phí bảo hiểm chỉ từ vài trăm nghìn đồng/năm.

Một trong những lựa chọn bảo hiểm bệnh hiểm nghèo phù hợp là sản phẩm “FWD Cả nhà vui khỏe – Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo” đến từ Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam. Đây là một giải pháp bảo hiểm tuyệt vời để phòng tránh rủi ro tài chính khi chẳng may mắc phải các bệnh hiểm nghèo. Sản phẩm được FWD thiết kế nhằm mang tới cho gia đình sự bảo vệ trọn vẹn cho từng thành viên.

Nếu các sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo bình thường thì quyền lợi bảo hiểm chỉ xét trên người được bảo hiểm, thì sản phẩm “FWD Cả nhà vui khỏe” xét đến quyền lợi của cả gia đình bạn. “FWD Cả nhà vui khỏe” sẽ là nguồn tài chính dự phòng vững chắc cho gia đình trang trải chi phí điều trị khi có thành viên nào trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo ngay từ lúc mới phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu. Bên cạnh đó, chỉ với từ 10 đến 15 tham gia, sản phẩm bảo hiểm này còn giúp bảo vệ bạn và gia đình (kể cả con chưa sinh trong tương lai) trước hơn 80 bệnh hiểm nghèo tới năm 80 tuổi. Đồng thời còn là quỹ tiết kiệm cho tuổi già của bạn khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm với FWD.

Với nhiều quyền lợi đột phá, sản phẩm “FWD Cả nhà vui khỏe” thật sự là một lựa chọn cho bạn và gia đình mình. Các chuyên viên bảo hiểm của FWD sẽ giúp bạn tối ưu được gói bảo hiểm phù hợp với khả năng tài chính của bạn. Một quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, giúp bạn và gia đình chủ động nguồn tài chính dự phòng cho tương lai, tại sao không?

Lời khuyên: nên mua bảo hiểm FWD Vì:

Bảo vệ bạn nhiều hơn vì sản phẩm có ít điều kiện loại trừ

Mua online hoặc đăng ký tư vấn nhanh chóng chỉ với vài cú nhấp chuột.

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm dễ dàng với quy trình đơn giản, nhanh chóng

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Được chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng khi phát hiện bệnh ung thư

100% Số tiền bảo hiểm được chi trả ngay khi phát hiện bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào.

Phí bảo hiểm không đổi trong suốt 5 năm hợp đồng.

Đăng ký tham gia bảo hiểm ung thư FWD như thế nào?

Quy trình tham gia đơn giản, khách hàng chỉ cần:

Điền đầy đủ thông tin cá nhân

Trả lời trung thực 3 câu hỏi sức khoẻ mà không cần kiểm tra y tế

Quyền lợi bảo hiểm FWD không được chi trả trong các trường hợp nào?

Quyền lợi bảo hiểm không được chi trả trong các trường hợp sau:

– Khách hàng nhiễm vi rút HIV hoặc AIDS

– Trước hoặc trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, bệnh ung thư hoặc các dấu hiệu bất thường của bệnh ung thư xuất hiện. Nếu Khách hàng có bệnh ung thư tiềm ẩn mà Khách hàng không biết và chưa được chẩn đoán bởi cơ quan y tế, Khách hàng vẫn được nhận quyền lợ.

Những Bệnh Hiểm Nghèo Được Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân?

Theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn luật thuế TNCN thì cá nhân được giảm thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân đó mắc bệnh hiểm nghèo. Vậy những bệnh hiểm nghèo nào được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân như sau:

Căn cứ tại Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định:

“Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiếm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

Căn cứ theo quy định trên thì đối tượng nộp thuế TNCN mắc bệnh hiểm nghèo làm ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét miễn giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 46, Khoản 1, Điểm b quy định hồ sơ miễn thuế, giảm thuế như sau:

“b.3) Đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo – Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. – Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh. – Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ. – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).”

Căn cứ theo quy định trên thì hồ sơ miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với những cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo như sau:

+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

+ Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ.

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Những cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân. Vậy cá nhân mắc những bệnh nào thì được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân?

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp